Politika privatnosti

1. Opće informacije o zaštiti osobnih podataka

Obavijest o privatnosti/kolačićima opisuje kako Biostile d.o.o, Komen 129A, 6223 Komen, porezni broj: SI17834619, registracijski broj: 6004075000 (u daljnjem tekstu: Društvo) koristi osobne podatke prikupljene ili primljene od kupaca i posjetitelja web stranice. Opisuje kako prikupljamo ili primamo vaše osobne podatke, vrste osobnih podataka koje obrađujemo, kako koristimo, dijelimo i štitimo te podatke koliko dugo ćemo pohranjivati te podatke, vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka i kako nas možete kontaktirati o našim postupcima zaštite privatnosti.

U suvremenom društvu pravo na privatnost jedno je od najvažnijih ljudskih prava. Svjesni smo važnosti zaštite osobnih podataka, stoga s vašim podacima postupamo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Tvrtka, kao voditelj obrade osobnih podataka, omogućuje pojedincima da budu upoznati sa svim relevantnim informacijama koje se odnose na njihove osobne podatke.
Za zaštitu osobnih podataka odgovorna je tvrtka Biostile d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen i ovlašteni partneri odn. poslovne jedinice. Popis ovlaštenih partnera dostupan je na https://www.biostile.hr

Tvrtka dobiva osobne podatke od pojedinaca iz različitih izvora. U većini slučajeva, izravno nam ih daju kupci koji se odluče za naše artikle (prodaja) kod nas ili naši ovlašteni partneri. Također ih dobivamo putem web stranice, na raznim događanjima i pretplatom na primanje vijesti.

Obrada se temelji na osobnom pristanku korisnika web stranice Pošte Slovenije. Smatra se da korisnik prilikom unosa svojih podataka u online obrazac u svrhu registracije i/ili kupnje usluga koje Pošta Slovenije nudi na web stranici pristaje na obradu svojih osobnih podataka u odabrane svrhe i potvrde o online obrazac.

Tvrtka pohranjuje i štiti osobne podatke kako ne bi došlo do mogućeg neopravdanog odavanja podataka neovlaštenim osobama. Obvezujemo se da nećemo prosljeđivati, posuđivati ili prodavati osobne podatke trećoj strani bez prethodne obavijesti i dobivanja vašeg pristanka, bez odgovarajućih odgovarajućih zaštitnih mjera, te obrađivati osobne podatke samo u okviru zakonskih osnova i odabranih svrha.

Tvrtka ne prenosi niti prikuplja osobne podatke i ne prosljeđuje trećim zemljama.

2. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo

U sklopu naše aktivnosti prikupljamo i obrađujemo sljedeće vrste osobnih podataka: ime i prezime, datum rođenja, kontakt podatke (adresa, e-mail adresa, broj telefona), visinu i težinu. Web kolačići. Koristimo kolačiće ili slične tehnologije koje prikupljaju određene podatke o korištenju web stranice kada joj pristupate, pregledavate i koristite.

Kolačić je podatkovna datoteka koja se instalira na vaše računalo ili mobilni uređaj kada ga koristite za posjet web stranicama. Ne dopuštamo trećim stranama da spremaju kolačiće na vaš uređaj. Dok se ne prijavite na naše usluge, vaši su podaci anonimni i ne možemo povezati nikakve informacije koje smo vam pružili. Tablica u nastavku daje pregled kolačića koje koristimo i zašto ih koristimo.

3. Kako obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo

Osobne podatke obrađujemo samo u mjeri potrebnoj za:

1. izvršavanje vašeg ugovora s nama ili poduzimanje koraka na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora s nama;

2. ispunjavanje naših zakonskih obveza;

3. svrhe naših legitimnih interesa, uključujući djelovanje, evaluaciju i poboljšanje naših usluga; sprječavanje i zaštita nas i drugih od prijevare, neovlaštenih transakcija, potraživanja i drugih obveza; i osiguranje usklađenosti s politikama tvrtke i industrijskim standardima.

Obrada osobnih podataka na temelju privole korisnika. Obrada osobnih podataka može se temeljiti i na posebnom pristanku pojedinca, koji društvu omogućuje korištenje njegovih osobnih podataka u svrhe navedene u privoli, odnosno za:
– Primajte općenite vijesti: Primit ćete vijesti, pogodnosti, ponude, časopise, pozive na događaje, pozive za sudjelovanje u nagradnim igrama i pozive za sudjelovanje u anketama i istraživanjima.
– Primanje prilagođenih ponuda: dobit ćete prilagođenu ponudu naših proizvoda i usluga te druge novosti, pogodnosti, pozivnice na događanja, pozive za sudjelovanje u nagradnim igrama.

U slučaju da pojedinac ne da privolu za obavljanje navedenih svrha obrade osobnih podataka, da je djelomično ili opozove (djelomično) privolu, Društvo će takvu osobu obavijestiti samo u slučajevima i u opsegu privole ili na načine dopuštene primjenjivim zakonom (npr. opće informacije, ispunjavanje obveza u vezi s informacijama o proizvodu ili usluzi koju koristi kupac).

Pružanje usluga ne podliježe suglasnosti. Davanje privole je dobrovoljno i ako pojedinac odluči da ga ne želi dati ili. kasnije opoziva, to ni na koji način ne umanjuje prava koja proizlaze iz poslovnog odnosa odn. za pojedinca to ne predstavlja dodatne troškove ili otegotne okolnosti.

Tvrtka Biostile d.o.o. također može proslijediti podatke pojedinaca, ako su dali privolu za svrhe navedene u privoli, drugim ovlaštenim partnerima i ugovornim obrađivačima.

4. Opoziv individualne suglasnosti

Suglasnost se daje u svrhe navedene u privoli i vrijedi do opoziva. Kada pojedinac djelomično ili potpuno opozove svoju privolu, Društvo više neće koristiti njegove podatke u svrhe za koje je dao opoziv.

Ako pojedinac želi opozvati privolu, može to učiniti slanjem opoziva tvrtki Biostile d.o.o. ili ovlaštenom partneru putem interneta na info@biostile.org ili pisanim putem na Biostile d.o.o. ili ovlašteni partner. Tvrtka Biostile d.o.o. a ovlašteni partneri će se međusobno obavijestiti o otkazivanju. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja se temelji na privoli prije njezina opoziva.

5. Kategorije korisnika osobnih podataka

Korisnici osobnih podataka su zaposlenici i ovlašteni partneri koji su na temelju zakona o radu, ugovora o obradi osobnih podataka ili ugovora o zaštiti povjerljivih podataka, dužni poštivati i štititi osobne podatke pojedinaca. Korisnici pristupaju podacima u skladu s dodijeljenim pravima. Tvrtka Biostile d.o.o. na zahtjev ili zahtjev trećih osoba, osobni podaci (samo oni osobni podaci koje zahtijeva pojedina država ili zakonsko ovlašteno tijelo u svakom pojedinom slučaju) prosljeđuju se i sljedećim tijelima, ako je takva obveza davanja ili otkrivanja propisana zakonom, npr. Financijska uprava Republike Slovenije, sudovi, Ured za sprječavanje pranja novca, Centar za socijalni rad, Povjerenstvo za sprječavanje korupcije, ovrhovoditelji koje imenuje nadležni sud, policija i dr.).

6. Zadržavanje osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka temelji se na obradi i svrsi obrade svake kategorije osobnih podataka. Osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje obrađeni. Osobni podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju nakon što je svrha obrade ispunjena, osim ako ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

7. Prava stranaka

Tvrtka Biostile d.o.o. pružiti pojedincima čije osobne podatke obrađuje mogućnost ostvarivanja svojih prava, i to:
– pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim u vezi s tim;
– prava na ispravak da Biostile d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja ispraviti netočne osobne podatke koji se odnose na njega;
– prava na brisanje koje Biostile d.o.o. izbrisati osobne podatke koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedan od sljedećih razloga:
(1) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
(2) pojedinac, opoziva privolu na temelju koje se odvija obrada i gdje ne postoji drugi pravni temelj za obradu
(3) pojedinac, prigovara obradi i za njihovu obradu nema važnih legitimnih razloga
(4) osobni podaci obrađeni su nezakonito

(5) ako je to zakonom određeno
– pravo na ograničenje obrade ako postoji jedan od sljedećih razloga:
(1) pojedinac osporava točnost podataka, i to za razdoblje u kojem Biostile d.o.o. omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
(2) obrada je protuzakonita i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka, te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe,
(3) Biostile d.o.o. više ne trebaju osobne podatke za potrebe obrade, ali su pojedincu potrebni za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,

Zahtjev pojedinac može podnijeti na način koji omogućuje njegovu identifikaciju, i to usmenim zahtjevom, na zapisniku, pisanim zahtjevom ili zahtjevom podnesenim putem elektroničke pošte.

8. Ostalo

Tvrtka Biostile d.o.o. zadržava pravo izmjene ili dopune ovih. Općih podataka kako bi se osigurala usklađenost s propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Informacije su dostupne na našoj web stranici.

Koper, svibanj 2021

2. BASI LEGALE

Nella società Biostile d.o.o. trattiamo i dati personali in conformità con la ZVOP-2 in vigore, il Regolamento generale sulla protezione dei dati e le Norme sulla protezione dei dati personali nella società Biostile d.o.o., che regolano il trattamento dei dati personali, le procedure e le misure di sicurezza, compresa la responsabilità e controllo nel processo della loro elaborazione.

3. COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO

Il fornitore elabora i dati personali sulla base del consenso personale dell’interessato, sulla base di un contratto concluso o sulla base della legge.

Ogni utente del sito web www.biostile.si, www.bio-stile.it e www.biostile.org che inserisce dati personali sui nostri siti web presta anche un consenso personale attivo al trattamento dei dati personali sulla base di un apposito modulo inviato prima dell’invio di una richiesta/ordine/candidatura alle e-notizie.

Il provider raccoglie i seguenti dati sugli utenti dei nostri siti web:

 • Abbonamento a e-news: nome e indirizzo e-mail;
 • Negozio online – acquisto dei prodotti: nome, cognome, indirizzo (città e cap), telefono, indirizzo e-mail, ragione sociale (se si desidera un account aziendale), cronologia degli acquisti;
 • Moduli per domande/richieste: nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail;
 • Eventuali altri dati che l’utente fornisce volontariamente all’azienda.

Il cliente o l’utente del sito web facendo clic sul pulsante “Accetto le condizioni commerciali” e facendo clic sul pulsante “Accetto l’informativa sulla privacy”, sul sito Web conferma di essere stato debitamente informato per iscritto dell’ambito e dello scopo dell’informativa trattamento dei dati personali di cui al paragrafo precedente (oggetto e finalità) il trattamento dei dati personali è indicato anche accanto al modulo online individuale presente sui nostri siti) ed anche quelli che il titolare acquisisce sulla base delle presenti condizioni generali e della privacy policy nel momento in cui il cliente compie transazioni per l’acquisto di beni del titolare e che riguardano principalmente le seguenti circostanze:

 • tipologie di acquisto (tipologia di prodotto);
  la lingua utilizzata dal cliente,
 • posizione del cliente,
 • se il cliente utilizza uno smartphone, un personal computer, un tablet e il sistema operativo utilizzato dal cliente,
 • dati sull’utilizzo da parte dell’utente del sito Web dell’operatore (date e orari delle visite al sito Web, pagine o URL visitati, tempo trascorso su ciascuna pagina, numero di pagine visitate, tempo totale trascorso a visitare il sito Web, impostazioni effettuate sul sito Web),
 • tipo e versione del browser con cui il cliente accede al sito web.

Il provider elabora gli indirizzi IP dei dispositivi attraverso i quali gli utenti accedono al sito web.

Il provider utilizza “cookie” sul portale web per riconoscere gli utenti, ma non è possibile identificare gli utenti in questo modo, il che significa che non è possibile determinare il nome e il cognome dell’utente e altri dati di identificazione basati esclusivamente sui dati raccolti in questo modo.

I dati raccolti saranno utilizzati da Biostile d.o.o. utilizzato esclusivamente per la fornitura dei servizi che offre e per le finalità e l’ambito per cui il cliente o l’utente è stato precedentemente chiaramente informato o istruito.

Nel caso di utilizzo dei dati personali raccolti per finalità di marketing o pubblicità contattando direttamente il cliente, l’operatore contrassegnerà chiaramente i messaggi pubblicitari come tali e informerà il cliente della possibilità e modalità di disiscriversi dalla ricezione di tali messaggi.

La società Biostile d.o.o. si impegna a non trasmettere in nessun caso dati personali o altri dati a terzi o non consentirà a terzi di visualizzare dati personali o altri dati del partecipante o l’utente a meno che non gli sia richiesto da autorità statali, se tale obbligo è previsto dalla legge o per esigenze di procedimenti dinanzi a tribunali o altre autorità statali.

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il fornitore utilizzerà i dati dell’utente raccolti esclusivamente per i seguenti scopi:

 • per l’invio di un’offerta in base alla richiesta ricevuta, contatto telefonico al momento dell’ordine di beni/servizi o conclusione del contratto di acquisto,
 • invio delle fatture ed esecuzione del contratto di acquisto;
 • tenuta dei registri dei clienti;
 • notifica di notizie o offerte di Biostile d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen;
 • invio occasionale di messaggi elettronici (se l’individuo si iscrive per ricevere i nostri messaggi elettronici) con contenuti relativi al sito Web e offerte speciali, avvisi, articoli, eventi attuali e vantaggi offerti da Biostile d.o.o.;
 • per consegnarvi i prodotti/le informazioni ordinati richiesti;
 • analisi e ricerche statistiche, di marketing e di altro tipo relative agli utenti del sito Web, con l’obiettivo di migliorare l’offerta e i servizi del fornitore.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI

TRASFERIMENTO DEI DATI

Trasferimento di dati a terzi e trasferimento di dati a paesi terzi (paesi che non sono membri dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

La società può, se ciò è coerente con lo scopo per il quale i dati personali sono trattati ai sensi del diritto dell’UE e dei regolamenti sloveni, trasmettere dati personali su persone:

 • a soggetti che svolgono per la società singole attività di trattamento, quali, ad esempio: preparazione e invio di fatture o analisi dei dati, manutenzione e sviluppo di servizi, quando tali attività includono il trattamento di dati personali nella misura necessaria;
 • persone che svolgono servizi di vendita e marketing per la società, comprese le vendite e il marketing sul campo, o collaborano con la società nel campo della commercializzazione e vendita di servizi propri o di terzi, nella misura necessaria a tali compiti nell’ambito delle finalità e dei motivi, definiti nella presente Politica.
 • dati in caso di ordinazione di prodotti offerti dal fornitore e successiva consegna – il trasferimento dei dati specificati verrà effettuato sulla base del consenso dell’utente con i requisiti del corriere che esegue servizi postali o servizi logistici e farà riferimento ai dati necessari alla consegna della merce (numero d’ordine, nome e cognome, numero di contatto e indirizzo di consegna).

Non inoltriamo i dati personali raccolti ad altre terze parti o a paesi terzi senza un livello di protezione adeguato. I tuoi dati personali possono essere trasferiti negli Stati Uniti (all’interno del fornitore di servizi di analisi web e di notifica e-mail), per cui stipuliamo contratti appropriati con tutti i responsabili del trattamento negli Stati Uniti.

Se la società è collegata o rilevato da un’altra società, i dati personali sono trasferiti al cessionario in conformità con la legge. Utilizzando i nostri servizi, acconsenti all’ulteriore trattamento dei tuoi dati personali da parte dell’acquirente.

6. PROTEZIONE DEI DATI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il fornitore utilizza mezzi tecnologici e organizzativi adeguati per proteggere il trasferimento e l’archiviazione dei dati personali.

I dati di fatturazione e i relativi dati di contatto relativi alle persone possono essere conservati ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali fino al completo pagamento del servizio o, al più tardi, fino alla scadenza dei termini di prescrizione in relazione a un singolo reclamo, che può variare da uno a cinque anni per legge. Le fatture sono conservate per 10 anni dalla fine dell’anno a cui la fattura si riferisce in conformità con la legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto.

Se i dati sul traffico vengono elaborati sulla base del consenso dell’individuo allo scopo di commercializzare servizi, vendere beni o fornire servizi a valore aggiunto, questi dati possono essere elaborati nella misura necessaria per tutto il tempo necessario per tale marketing o servizi. Tutti gli altri dati ottenuti a scopo informativo e di marketing diretto vengono conservati fino alla cancellazione.

Il fornitore garantisce la protezione dei dati personali in conformità con questa politica e con i requisiti per la protezione dei dati personali stabiliti dalla legislazione della Repubblica di Slovenia (valido ZVOP-2) e dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

L’utente è consapevole e accetta che il fornitore conservi i dati fornitigli durante la registrazione fintanto che l’utente ha lo stato di utente registrato nelle applicazioni del fornitore o è abbonato a e-news e per un anno dopo la cessazione del servizio questo stato o disdetta dell’abbonamento alle newsletter elettroniche. Può conservare altri dati per tutto il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo per il quale i dati sono stati raccolti, per poi cancellarli definitivamente o anonimizzarli di fatto, in modo che i dati specifici non possano più essere associati a un utente specifico.

I dati personali che raccogliamo sulla base del consenso esplicito dell’interessato vengono trattati per le finalità definite dal consenso e conservati fino alla revoca del consenso.

L’utente stesso è anche responsabile della protezione dei dati personali, in particolare garantendo la sicurezza del proprio nome utente e password e l’adeguata protezione software (antivirus) del proprio computer.

7. DIRITTI DEGLI UTENTI/CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In relazione ai tuoi dati personali che trattiamo, hai il diritto di:

revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento dei dati effettuato sulla base del consenso fino alla sua revoca). Se vuoi solo aggiornare i tuoi dati personali, puoi farlo ad es. nel tuo account sul sito web,

essere informato: ottenere conferma se stiamo trattando i tuoi dati personali,

ottenere l’accesso ai tuoi dati personali che ti riguardano e una copia di queste informazioni, ottenere informazioni sulle finalità del trattamento, sui tipi di dati personali, se i dati personali sono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, ecc.,

correggere i dati personali inesatti che ti riguardano senza indebito ritardo e il diritto di completare i dati personali,

fino alla cancellazione (diritto all’oblio): puoi richiedere che cancelliamo i dati personali che ti riguardano senza indebito ritardo in determinati casi quando il trattamento non è più necessario per gli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando noi hai raccolto dati personali sulla base del consenso e revochi il consenso al trattamento dei dati personali, ecc.,

restrizioni al trattamento in alcuni casi, ad esempio quando si contesta l’accuratezza dei dati, ecc.,

trasferibilità dei dati: hai il diritto di ottenere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e il diritto di trasmettere i dati personali a un altro titolare in determinati casi,

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano basato sul nostro legittimo interesse, il diritto di opporsi al marketing diretto e alla profilazione se correlata al marketing diretto,

dichiarare che una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati personali, inclusa la profilazione, ha effetti giuridici che ti riguardano o ti riguarda significativamente in modo simile o non si applica a te. Se la decisione è (1) necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra te e noi o (2) giustificata dal tuo esplicito consenso, adotteremo le misure appropriate per proteggere i tuoi diritti e le tue libertà e i tuoi interessi legittimi e garantire almeno il diritto all’intervento personale del titolare, per esprimere le proprie posizioni e contestazioni alla decisione,

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, indipendentemente dai diritti sopra elencati, qualora Lei sia convinto che il trattamento dei Suoi dati personali costituisca una violazione del GDPR. È possibile presentare un reclamo all’Information Commissioner, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: ip@ip-rs.si, telefono: 00386 1 230 97 30, sito web: www.ip-rs.si.

Per quanto riguarda tutti i diritti di cui sopra, puoi contattarci in qualsiasi momento tramite e-mail: info@www.biostile.hr.

Faremo in modo che la richiesta venga accolta immediatamente, ma non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Riceverai i dati personali richiesti in un formato strutturato, leggibile da una macchina e generalmente utilizzabile. La prima copia dei tuoi dati personali in formato elettronico o fisico è gratuita, ma ti potrebbe essere addebitata ogni copia aggiuntiva per coprire il costo della copia.

L’utente può esercitare i suoi diritti in qualsiasi momento via e-mail all’indirizzo info@www.biostile.hr o per iscritto all’indirizzo Biostile, trgovina in storitve, d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen.

Questi diritti non ti liberano dai tuoi obblighi ai sensi delle Condizioni Generali o del contratto concluso con Biostile d.o.o.

8. COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI WEB

I nostri siti Web possono contenere collegamenti a siti Web di terze parti. Questi siti Web hanno le proprie politiche sulla privacy, che dovresti conoscere, poiché non ci assumiamo alcuna responsabilità per esse.

Collegamenti ai social network

Il nostro sito Web contiene collegamenti ai social network (plugin dei social network) e abbiamo un collegamento integrato a Facebook e Instagram, che reindirizza al suddetto social network quando si fa clic sulla loro icona. Il trattamento dei dati personali che i social network ottengono quando clicchi su un plug-in di un social network e ti reindirizzi a un social network è effettuato da detti social network e in conformità con le loro informative sulla privacy, accessibili all’indirizzo:

Facebook: il trattamento dei dati personali è svolto da Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; L’informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile all’indirizzo https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram: il trattamento dei dati personali è svolto da Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA; l’informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile all’indirizzo: https://help.instagram.com/155833707900388.

Twitter: il trattamento dei dati personali è svolto da Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublino 2, D02 AX07 IRLANDA; l’informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile all’indirizzo: https://twitter.com/en/privacy.

Linkedin: il trattamento dei dati personali è svolto da LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA; l’informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile all’indirizzo: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Il fornitore non è responsabile per eventuali danni causati all’utente a seguito della fornitura al fornitore di informazioni errate, incomplete o non aggiornate al momento della richiesta/iscrizione alla newsletter elettronica o successivamente.

L’amministratore del sito web www.bio-stile.it chiede cortesemente agli utenti che non sono d’accordo con questa Policy o le sue modifiche o integrazioni di abbandonare il sito web e di non utilizzarlo in futuro.

10. GESTIONE DEI COOKIE

Cookie in linea

Questo avviso è fornito in conformità con la legge sulle comunicazioni elettroniche (ZEKom-2), che regola le regole relative all’uso di cookie e tecnologie simili per l’archiviazione dei dati o l’accesso ai dati memorizzati sul tuo computer o dispositivo mobile.

Informazioni sull’uso dei cookie

Questa pagina utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, l’utente dichiara di accettare e acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità con i termini di utilizzo indicati in questo documento.
Responsabile dei dati: Biostile d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen, info@biostile.si

11. VALIDITÀ

La presente Informativa è pubblicata sul nostro sito Web ed entra in vigore il 20/04/2023.